Ni är mina lärjungar om du älskar varandra

”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.” 1. Frälsarens lärjungar fick ett nytt bud om att göra någonting mer, någonting större och någonting mer gudomligt. KVÄLLEN före sin död gav Jesus sina lärjungar en tydlig befallning: ”Ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er.” Sedan tillade han: ”Om ni har kärlek till varandra kommer alla att förstå att ni är mina lärjungar.” (Joh. 13:34, 35) 2. Varför är det viktigt att vi visar att vi älskar varandra? Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek.” (Joh 13:34-35) Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. (1 Joh 3:18) KVÄLLEN före sin död gav Jesus sina lärjungar en tydlig befallning: ”Ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er.” Sedan tillade han: ”Om ni har kärlek till varandra kommer alla att förstå att ni är mina lärjungar.” (Joh. 13:34, 35) 2. Varför är det viktigt att vi visar att vi älskar varandra? Vi måste älska alla som tillhör den. Jesus sade: ”Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.” (Johannes 13:35) Älskar du alla bröder och systrar? ... Kom ihåg att om man inte gör det, kan man inte älska Gud. 7 Men om ni alltid är i mig och lyder mina bud så kan ni be om vad ni vill, och ni ska få det. 8 De som är mina verkliga lärjungar ger rikligt med frukt, och därigenom blir min Far ärad. 9 Som Fadern älskar mig så älskar jag er. Lev i min kärlek. När vi som Jesu lärjungar älskar varandra och visar den så är det ett kraftfullt vittnesbörd om Jesus Kristus. Jesus sa: alla ska förstå att Ni är Mina lärjungar om Ni visar varandra kärlek. Och när vi verkligen älskar Jesus så kommer vi också att älska de som tillhör Honom. C’était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l’heure était venue pour lui de quitt Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.… 7 Men om ni alltid är i mig och lyder mina bud så kan ni be om vad ni vill, och ni ska få det. 8 De som är mina verkliga lärjungar ger rikligt med frukt, och därigenom blir min Far ärad. 9 Som Fadern älskar mig så älskar jag er. Lev i min kärlek.

Gudstjänst i Vissefjärda kyrka den 3 maj - YouTube

Johannes 13:31-18:1 SVL - Jesus förutsäger Petrus ...

  1. Gudstjänst i Vissefjärda kyrka den 3 maj - YouTube

Ordning för den 3 maj, fjärde söndagen i påsktiden Tema: Vägen till livet KLOCKRINGNING INLEDNINGSORD I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn. Amen...